Regulamin gry Laser Tag

Nowy regulamin gry Laser Tag znajdziecie poniżej.

1. Postanowienia ogólne:

2. Uczestnicy

3. Rozgrywka

4. Postanowienia końcoweKontakt

  • Fort Va, Poznań
  • +48 570 931 931
  • office@lasertagpoznan.pl