POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SEPARATOR
  1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Odwiedzając naszą stronę internetową, nie musisz podawać swoich danych osobowych. Potrzebne są one tylko wtedy, gdy dobrowolnie ujawnisz je w celu zawarcia umowy lub otwarcia konta klienta. Bez Twojej wyraźnej zgody dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia i przetwarzania zapytań przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń stron.

Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy lub e-mail, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skontaktowania się z Tobą oraz związaną z tym administracją techniczną. Usuniemy je z naszej bazy po ostatecznym przetworzeniu zapytania, pod warunkiem, że będzie to zgodne z wymaganymi prawnie okresami przechowywania danych.

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Laser Tag Olivier Śmigielski (dalej „Laser Tag”), ul. Lechicka 59, 61-695 Poznań,  e-mail: office@lasertagpoznan.pl, tel. +48 608 770 803 (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)).

Możesz się zwrócić bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych z prośbą o umożliwienie dostępu do danych, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na podany powyżej adres e-mail. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Twoje dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Twoich praw, w tym: prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania i usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasady ograniczenia celu przetwarzania, zasady minimalizacji danych, zasady prawidłowości danych, zasady ograniczenia przechowywania danych, zasady integralności i poufności, zasady rozliczalności.

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje między innymi tak zwane „pliki cookies”, które sprawiają, że jest ona bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczna. Pozwalają na przykład przyspieszyć nawigację na naszej platformie, umożliwiają także mierzenie częstotliwości odwiedzin witryny. Pliki cookies to małe, które służą do przechowywania informacji w systemie komputerowym, niektóre z nich są przesyłane z naszego serwera do Twojego systemu (usuwane są automatycznie z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki). Inne pliki cookies pozostają w systemie komputerowym i pozwalają nam rozpoznać go podczas Twojej następnej. Dane jakie są pobierane to: nazwa operatora (adres IP, anonimowo), strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą Stroną internetową, odwiedzane podstrony Strony internetowej, typ przeglądarki oraz data i czas trwania wizyty. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być używane do identyfikacji osób odwiedzających Stronę internetową. Zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności i funkcjonalności Strony internetowej. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie naszej Strony internetowej lub nawet ją zablokować.

  1. Usługa analizy sieci

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy internetowej firmy Google Inc.

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. („Google”). Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika.

Informacje zgromadzone w cookies dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej Strony internetowej są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z usługi tej korzystamy na naszej Stronie internetowej z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest na naszej stronie internetowej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym podlega anonimizacji. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Ciebie z naszej Strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na Stronie internetowej, wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji oraz w celu świadczenia dla nas jako operatora Strony internetowej innych usług związanych z jej użytkowaniem i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Wykorzystuje ona pliki cookies przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez te pliki będą zwykle przesyłane na serwer w USA, gdzie są one również przechowywane.

Możesz zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w plikach cookies, a dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.